Phần mềm từ điển chạy trên tất cả các hệ điều hành có nền tảng là Microsoft Windows (Windows XP, Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows Vista …). Yêu cầu hỗ trợ duy nhất là máy tính có cài đặt sẵn phần mềm xử lý văn bản Microsoft Windows Word (Word 98, Word 2000 …). Phần mềm AMD có thể chạy trực tiếp, người sử dụng không nhất thiết phải cài đặt, tuy nhiên AMD sẽ chạy nhanh hơn nếu được cài đặt trên ổ cứng (thay vì chạy trên CD hoặc USB …)

Yêu cầu tối thiểu:
   •  Windows, Microsoft Word (2000)
   •  RAM nên có ít nhất là 16 MByte, tối ưu là từ 32 MByte trở lên
   •  Nếu cài đặt trên ổ cứng, AMD cần khoảng 1 Gigabyte khoảng trống trên ổ cứng

Cài đặt

Phần mềm AMD có thể chạy trực tiếp từ CD, người sử dụng không nhất thiết phải cài đặt, tuy nhiên nếu muốn bạn có thể copy toàn bộ đĩa CD vào 1 thư mục trong ổ cứng (hay sang USB) để chương trình chạy nhanh hơn. Dù bạn chạy AMD từ CD hay từ ổ cứng hoặc USB, để thuận tiện cho việc sử dụng, bạn nên tạo shortcut trên Desktop.

Sau đây là cách tạo desktop shortcut cho AMD từ CD trong hệ điều hành Windows XP (đối với các hệ điều hành khác, cách thức cũng tương tự).

Mở đĩa CD và nhấn phải chuột vào file chương trình AMD (AMD.exe) và chọn Create Shortcut (Tạo phím tắt). Khi đó máy tính sẽ hỏi có phải bạn muốn tạo shortcut trên màn hình (Desktop), bạn đồng ý. Lúc này biểu tượng của AMD sẽ xuất hiện trên màn hình. Bạn có thể thay đổi tên của shortcut này bằng cách nhấn nhẹ chuột lên nó – ví dụ bạn có thể đổi tên thành AMD On CD để dễ phân biệt. Từ bây giờ mỗi lần muốn khởi động AMD, bạn chỉ cần nhấn đúp vào shortcut này (tất nhiên là khi đã đặt CD trong ổ CD).