Anh Minh Từ Điển là phần mềm từ điển đa ngôn ngữ Anh-Anh-Việt-Đức-Pháp và Việt-Anh rất phong phú và đa dạng.

Các yếu tố đặc trưng sau của AMD giúp người học có thể nắm vững được từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh:

  • Là một từ điển đa ngôn ngữ tích hợp, có phần giải nghĩa Anh-Anh-Việt, Anh-Anh, Việt-Anh, cũng như cả tiếng Đức và tiếng Pháp
  • Rất nhiều câu ví dụ phong phú để minh họa cách sử dụng từ
  • Hiển thị rõ cho người học các từ phái sinh (derivative), từ ghép (compound) của một từ nếu có
  • Ngoài ra cho thấy rõ thành ngữ (idiom), từ đồng nghĩa (synonym) hoặc cụm động từ (phrasal verb)
  • Có phần giải thích chuyên sâu về các lĩnh vực Kinh tế, Luật, Triết học … (in English only)
  • Có phần giải thích chuyên sâu của từ điển Wikipedia (in English only) nhằm mở rộng kiến thức của người sử dụng
  • Giúp người học hiểu được nguồn gốc và cấu trúc của từ
  • Có nhiều hình ảnh minh họa phong phú
  • Giá thành rất rẻ, vừa túi tiền của các bạn học sinh, sinh viên
  • Last but not least, AMD cung cấp một nền tảng (framework) để tạo dựng các phần mềm từ điển khác sử dụng phần mềm xử lý văn bản Microsoft Word làm cốt lõi

Tóm lại, AMD có các tính năng rất phong phú, nó sẽ giúp người sử dụng không chỉ hiểu thấu đáo cách dùng từ trong tiếng Anh mà còn giúp họ mở mang thêm kiến thức trong nhiều lĩnh vực. Hãy học và khám phá những điều lý thú cũng như bí ẩn của tiếng Anh cùng với AMD!

 

TẢI BẢN DÙNG THỬ AMDLite (mở file help.doc đọc trước khi tải các file về máy)