Chúng tôi đang xây dựng một bộ từ điển gồm 3000 từ thông dụng nhất (có âm thanh) để tra cứu trên điện thoại di động.